Powtórka z WOS-u, czyli co wiesz o polityce?

Oceń swoją wiedzę na temat współczesnej polityki oraz systemu politycznego w naszym kraju. Powodzenia :)