10 pytań sprawdzających Twoją wiedzę ogólną

Czy uzyskasz komplet punktów w tym zróżnicowanym tematycznie quizie? Przekonajmy się!

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan czy etan? Czy determinizm i fatalizm to synonimy?