Niektóre pytania są trudne, ale walczymy o komplet punktów!

Przed Tobą 10 pytań z różnych dziedzin. Czy zmuszą Cię do intelektualnego wysiłku?

Który kwiat jest symbolem samouwielbienia? W której części Trylogii Henryka Sienkiewicza pojawia się postać księdza Kordeckiego?