Ziemia – fascynujący żywioł czy przyjazna planeta?

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

Niech mottem quizu będą ciągle aktualne słowa Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, z 21 marca 1971 roku: „Oby nadchodzące Dni Ziemi były spokojne i pogodne dla naszego pięknego statku kosmicznego, jakim jest nasza planeta, w miarę jak kręci się oraz krąży w mroźnej przestrzeni ze swoim ciepłym i wrażliwym ładunkiem ożywionej natury.”