Czy jesteś szczęśliwa?

Czujesz się w życiu szczęśliwa, a może sporo Ci do tego brakuje?