Czy jesteś otwarty na nowe doświadczenia?

Czy lubisz testować swoje granice i wychodzić poza własną strefę komfortu?