Czy wiesz więcej niż przeciętny Polak?

Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich. Czy Twoja wiedza wychodzi poza przeciętną?