Wieś czy miasto - czy odgadniemy, gdzie się wychowałeś, na podstawie 5 prostych pytań?