Pierwsze zdania znanych utworów literackich - rozpoznasz je?

Sprawdź, czy pamiętasz zdania, od których rozpoczynają się znane utwory literackie.