Czy dobrze znasz ciekawostki z życia Marysieńki Sobieskiej?

Jak wiele wiesz o Marysieńce, ukochanej i adresatce listów króla Jana III Sobieskiego?