Czy dobrze znasz motywy angielskie w sztuce?

Jak dobrze poradzisz sobie z rozpoznawaniem motywów związanych z Anglią, a przewijających się w malarstwie, muzyce czy literaturze?