Czy łatwo odgadniesz, w którym słowie jest zawarta podana nazwa? (część druga)

Druga część quizu badającego Twoją umiejętność budowania słownych skojarzeń!