Mądrej głowie dość dwie słowie - jak Ci pójdzie?

Czy wskażesz słowo, które łączy dwa podane?

Spróbuj połączyć krowę i kropkę albo bombę i grzyb. Jak Ci pójdzie?