Czy łatwo odgadniesz, w którym słowie jest zawarta podana nazwa? (część ósma)

Kolejna część quizu badającego Twoją umiejętność budowania słownych skojarzeń!