Czy łatwo odgadniesz, w którym słowie jest zawarta podana nazwa? (część piąta)