Czy rozpoznasz, które określenie nie pasuje do trzech pozostałych? (część czwarta)

Czy jesteś w stanie w oparciu o skojarzenia wytypować określenie, które tu nie pasuje?