Czy uda Ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania quizu "książęcego"?

Wszystko, co związane z książętami - nie tylko w historii, ale i w muzyce, literaturze, malarstwie...