Jak wiele wiesz o słońcu w sztuce?

Motyw słońca w kulturze i sztuce - ile o nim wiesz?