Jak dobrze znasz największe "osiągnięcia" przyrody?

Wszystko co najwyższe, najszersze, najgłębsze...