Czy znasz polskie rekordy geograficzne?

Czy wiesz, który szczyt w Polsce jest najwyższy, a które jezioro najgłębsze?