Jak dobrze znasz samodzielne uwertury orkiestrowe?

Na jakim poziomie jest Twoja wiedza w zakresie kompozycji na orkiestrę?