Jak dobrze znasz wiersze Juliusza Słowackiego?

Jeden z największych poetów romantyzmu i w literaturze polskiej w ogóle. Jak dobrze znasz jego dzieła?