Jak wiele wiesz o amiszach?

Jak dobrą masz orientację w wierzeniach amiszów?