Jak wiele wiesz o aniołach w sztuce?

Jak wiele wiesz o motywie anioła w muzyce, sztuce czy literaturze?