Za którymi drzwiami ukrywa się zjawa?

W starym hotelu straszy... Czy uda Ci się wypędzić zjawę?