Connais-tu la France?

Tytuł quizu mówi sam za siebie - czy dobrze znasz Francję i język francuski?