12 hitów lat 60. - czy uzupełnisz ich tekst?

Sprawdź, czy pamiętasz przebije z lat sześćdziesiątych na tyle dobrze, aby uzupełnić ich tekst!