Czy odrzucisz błędną odpowiedź?

Jedna z czterech odpowiedzi jest błędna - czy z łatwością będziesz w stanie ją wskazać?