Czy jesteś mistrzem skojarzeń?

Może się wydawać, że podane słowa nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. Trzy z nich łączy jednak zawsze pewne słowo-klucz. Czy zdołasz wpaść na dobry trop?

Sukienka, blondynka, symfonia i John Fitzgerald Kennedy - czy wiesz, jakie słowo-klucz może łączyć trzy z tych pojęć?