Transformacja systemowa w Polsce - jak wiele o niej wiesz?

NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, obrady Okrągłego Stołu - czy wciąż to pamiętasz? A może uczyłeś się tego na lekcjach historii?

Sprawdź swoją wiedzę na temat przełomowych wydarzeń z polskiej historii współczesnej.