W jakiej kondycji są Twoje szare komórki?

Czy prawidłowo wskażesz odpowiedź niepasującą do podanego słowa-klucza?

Zmobilizuj swoje szare komórki do wejścia na najwyższe obroty!