25 stolic państw Afryki - znasz je?

W Afryce jest największa liczba państw na świecie - 54. Czy znasz stolice 25 z nich?