Czy doświadczyłeś reinkarnacji?

Czy to Twoje pierwsze wcielenie? A może żyłeś na świecie jako zupełnie inna osoba?