Który z pięciu czynników osobowości u Ciebie dominuje?

W modelu osobowości zwanym Wielką Piątką Paul Costa i Robert McCrae wyróżnili pięć składowych czynników ludzkiej osobowości, uznanych za realne, niezmienne, uniwersalne i biologicznie uwarunkowane.

Który z nich dominuje w Twoim charakterze?