Jak utrwalona jest Twoja wiedza o społeczeństwie?

Czy terminy z zakresu wiedzy o społeczeństwie są dla Ciebie jasne i przejrzyste?