Wojsko Polskie - 15 pytań na 15 sierpnia

Zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie, w której można sprawdzić wiedzę na temat naszej armii.