Czy trafnie oceniasz ludzi?

Intuicyjnie czy na podstawie doświadczenia, a może pod wpływem emocji - ale przede wszystkim, czy Twoje sądy na temat innych ludzi okazują się zazwyczaj trafne?