Jak wiele wiesz o światowych władcach?

Zapisali się w historii, czasem sprawnym rządzeniem, czasem terrorem, a czasem z jeszcze innych powodów. Co o nich wiesz?