Średnia w tym quizie to 6/10, przebijesz ją?

Zadanie pozornie nie wydaje się takie trudne, ale zobaczmy, jak będzie w praktyce!

W jakiej dziedzinie specjalizuje się pulmonolog? Kto jest autorem obrazu "Panny z Awinionu"?