Średnia to 7/10 - przebijesz ją?

Zadanie może nie okazać się takie proste...

Zaledwie garstka rozwiązujących jest w stanie wyjść poza granicę 7 punktów na 10.