Jak dobrze znasz kompozytorów muzyki klasycznej?

1 / 10

Jaki tytuł ma poemat symfoniczny Jeana Sibeliusa sławiący ojczyznę kompozytora?

Germania

Lithuania

Finlandia

Moja Ojczyzna