Jak wiele wiesz o muzyce klasycznej?

Jak dobrze znasz historię muzyki klasycznej i jej największych przedstawicieli?