Czy zidentyfikujesz miasto po nazwie jednej dzielnicy?

W którym mieście znajduje się ta dzielnica?

Poznań

Gdańsk

Szczecin

Olsztyn