Czy zidentyfikujesz miasto po nazwie jednej dzielnicy?

W którym mieście znajduje się ta dzielnica?

Glasgow

Birmingham

Liverpool

Londyn