Krzyżówkowy quiz - jak sobie poradzisz?

Pomyśl nad rozwiązaniem i zaznacz odpowiedź, która ma z nim zgodną pierwszą i kolejną literę.

N _ _ D _ _ _ _ _

W _ _ R _ _

C _ _ A _ _ _ _

S _ _ O _ _