Krzyżówkowy quiz - jak sobie poradzisz?

1 / 10

Pomyśl nad rozwiązaniem i zaznacz odpowiedź, która ma z nim zgodną pierwszą i kolejną literę.

C _ _ A _ _ _ _

S _ _ O _ _

W _ _ R _ _

N _ _ D _ _ _ _ _