Czy rozpoznasz państwo po słowach-kluczach?

Narty, Niki Lauda, tort Sachera, Hundertwasser

Austria

Szwajcaria

Holandia

Niemcy