Statystyczny Kowalski myli się w tym quizie 3 razy, a Ty?

1 / 10

Malarzem

Politykiem

Sportowcem

Śpiewakiem