Motyw władzy w kulturze - sprawdzisz się?

Kto jest autorem książki "Cesarz", opisującej dwór cesarski Haile Selassie I w Etiopii za czasów monarchii konstytucyjnej oraz w momencie rewolucji, będącej zarazem krytyką modelu reżimu autorytarnego?

Ryszard Kapuściński

Artur Domosławski

Wojciech Jagielski

Stanisław Lem