Jak dobrze znasz postacie męskie w literaturze polskiej?

W powieści Bolesława Prusa "Lalka" występuje postać starego subiekta. Jest nim:

Julian Ochocki

Ignacy Rzecki

Kurt Geist

Kasper Wysocki