Sprawdź swoją wiedzę o sztuce!

1 / 15

Który z kierunków głosił geometryzację przedstawianych przedmiotów?

Futuryzm

Surrealizm

Ekspresjonizm

Kubizm