Czy znasz dawne nazwy państw i miast?

Persja to dawna nazwa: